Darmowe testy osobowości – Wielka Piątka – Test NEO-FFI

Wielka Piątka (ang. Big Five) to model osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrea.Dlaczego Wielka Piątka a nie czwórka? Ponieważ test obejmuje 5 czynników osobowości tj. neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność.

 

 1. Neurotyczność (vs stabilność emocjonalna)

  Neurotyczność decyduje o tym jak człowiek radzi sobie z trudnymi sytuacjami i podatności na doświadczanie negatywnych emocji takich jak lęk, gniew, smutek, poczucie winy. Wysoki stopień neurotyzmu utrudnia radzenie sobie ze stresem, zwiększa podatność na przeżywanie lęku, depresji. Z kolei niski poziom neurotyzmu sprzyja stabilności emocjonalnej. Osoby takie lepiej radzą sobie ze stresem i ich samoocena jest bardziej stabilna.

 2. Ekstrawersja (vs introwersja)

  Dla przypomnienia napiszę, że ekstrawersja odnosi się do ilości interakcji społecznych, poziomu aktywności i energii, zapotrzebowaniu na działania i aktywność w poszukiwaniu wrażeń. Interakcje z innymi w przypadku ekstrawertyków zwiększają ich poziom energii, a w przypadku introwertyków pozbawiają ich jej.

 3. Otwartość na doświadczenie

  Ilustruje gotowość na przeżywanie nowych doświadczeń, poznawanie nowych rzeczy, ciekawość. Osoby o niskiej otwartości preferują trzymanie się sprawdzonych rzeczy, sposobów, zasad itp.

 4. Ugodowość (vs antagonizm)

  Określa nastawienie do innych ludzi. Wysoka ugodowość wiążę się z zaufaniem do innych, skromnością, skłonnością do dokonywania ustępstw, prostolinijnością.

 5. Sumienność (vs nieukierunkowanie)

  Określa stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji. Pozwala prognozować aktywność zawodową i szkolną. Osoby z niską sumiennością mają skłonność do wygodnictwa i lenistwa. Wysoka sumienność wyraża się odpowiedzialnością, wytrwałością w dążeniu do celu, uporządkowaniem i rozwagą w planowaniu i podejmowaniu nowych zadań. Osoby takie lepiej rokują jeśli chodzi o szanse osiągnięcia sukcesu w szkole czy w pracy.

 

Uważa się, że powyższe czynniki:

 • istnieją realnie
 • są niezmienne
 • są uniwersalne (tj. niezależne od rasy, płci czy kultury)
 • są biologicznie uwarunkowane (charakteryzuje je wysoki stopień odziedziczalności)

aaaaaa
źródło: http://blog.lib.umn.edu/meyer769/myblog/five.gif

Twórcy tej koncepcji uważają, że powyższe czynniki osobowości przekazywane genetycznie. Najsilniej otwartość na doświadczenia (57%), ekstrawersja (54%), sumienność (49%), neurotyzm (48%), ugodowość (42%) (Bouchard, Thomas J.; McGue, Matt (2003). „Genetic and environmental influences on human psychological differences”. Journal of Neurobiology 54 (1): 4–45.)

 

Jak traktuje się powyższe pięć wymiarów w Polsce?

Według Magdaleny Łuźniak z działu R&D w firmie DGA Human Capital Management wymiary te traktowane są jako regulatory operacyjne, które determinuje bazowy typ osobowości. Co to oznacza?

„bazowy typ osobowości” określa jedynie potencjalne ukierunkowanie, z jakim człowiek „wchodzi” w interakcję z otoczeniem. Badania psychologiczne to zawsze próba empirycznego określenia wzorców interakcji, na którą składają się różne typy osobowości, konstelacje warunków sytuacyjnych, zadań, kontekstu organizacyjnego, „siła nacisku” z różnych stron. Potencjał osobowościowy może zostać rozbity, stłumiony lub wzmocniony na skutek opisywanych tu oddziaływań, zatem bazowy typ osobowości określa raczej styl i organizację zachowania niż jego dokładny przebieg (Nosal, 1997).”

źródło: http://www.dga-hcm.pl/index.php?i=24

Dalej w swoim artykule „Model Wielkiej Piątki (Big 5)” zwraca uwagę na to, że polskie badania potwierdziły zasadność używania takich testów do selekcyjnych baterii testowych. Z kolei z innych polskich opracowań wynika, że wymiary Wielkiej Piątki faktycznie są istotnymi prognostykami jeśli chodzi o szanse na powodzenie w pracy.

Co gdy jesteś niesumienny i brak Ci wytrwałości w realizacji celów?

Zobacz poradę od Bartka Popiela – zasada zaangażowania

Więcej na http://bartekpopiel.pl/walczysz-do-konca-czy-odpuszczasz-jak-robi-sie-ciezko/

Darmowe testy Wielkiej PIątki (Big FIVE) online:

Lista stron, gdzie można bezpłatnie wypełnić test Wielkiej Piątki w skróconej wersji (60 pytań).

 

Płatne testy – kwestionariusz

Lista gabinetów/firm, gdzie możesz wypełnić kwestionariusz Wielkiej Piątki i otrzymać profesjonalną interpretację wyników

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *